Visie Ligo Advies

‘Je weet niet of je op koers ligt als je geen bestemming hebt bepaald’

Voor een organisatie is de verbinding tussen organisatiestrategie en HR-beleid essentieel om een succesvolle toekomst tegemoet te gaan. Immers, medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal om je organisatiedoelstellingen te bereiken. Juist dit kapitaal wordt steeds schaarser. Daarom is het van groot belang om deze medewerkers op de juiste plek in te zetten. En hun talenten optimaal tot hun recht te laten komen. In een succesvolle organisatie sluit het HR-beleid naadloos aan op de organisatiestrategie. Dat betekent aansluiting op velerlei thema’s, zoals selectie, (leiderschaps)ontwikkeling, Performance Management en Management Development. ‘Verbinding’ is daarbij het sleutelwoord van de toekomst.