Talentmanagement: Wat is het?

Verschillende organisaties hanteren verschillende definities. De één nog mooier dan de andere.
De definitie die Ligo Advies hanteert is kort maar krachtig: 

'Talentmanagement is het vermogen van een organisatie om de aanwezige talenten in haar organisatie óptimaal in te zetten, om zo snel en effectief de juiste resultaten te bereiken!'

Deze definitie bevat een aantal aannames: élke medewerker heeft talenten, én elke medewerker draagt (direct of indirect) bij aan de strategische doelstellingen van de organisatie.